Innovatielabs selecteert het programma ‘Crowdkeeping voor de creatieve sector’ door Creative Funding

Innovatielabs selecteert het programma ‘Crowdkeeping voor de creatieve sector’ door Creative Funding

Met het initiatief ‘Crowdkeeping’ verkent Creative Funding samen met de VSC (sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers), LVWB fundraising en elf kleine tot middelgrote organisaties in de creatieve sector een gezamenlijke werkmethode en een ondersteunende tool op het gebied van relatiebeheer om zo de instellingen de middelen te geven de relatie met donateurs te verstevigen. 

Het programma Innovatielabs (initiatief van de rijkscultuurfondsen en Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie) geeft een impuls aan de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die de sector helpen veerkrachtiger te worden

Kristel Casander, directeur voordekunst: '’Donateurs, vrienden, publiek, fans, de creatieve sector kan niet zonder! En andersom gelukkig ook niet. De afgelopen moeilijke jaren werd duidelijk dat deze groep de sector graag ondersteunt. Deze relatie met de donateur wordt echter alleen maar relevant als er een realistische strategie is voor hoe de sector deze doelgroep aan zich kan blijven binden. Samen met de VSC, LVWB Fundraising en elf instellingen onderzoeken we hoe goed relatiebeheer met donateurs op een duurzame en efficiënte manier tot stand kan komen en hoe we dat praktisch uitvoerbaar maken voor instellingen die hier niet altijd de tijd of capaciteit voor hebben.’’

 

De elf instellingen die zich aangesloten hebben bij het ‘Crowdkeeping’-programma zijn: ROSE Stories, Sundaymorning@ekwc, Urland, philharmonie zuidnederland, PS|theater, Korzo, Nederlands Watermuseum, Sonnenborgh sterrenwacht, Natura Docet, Uitvindfabriek en Eise Elsinga Planetarium.

‘Relatiebeheer met trouw publiek, fans of vrienden/donateurs sneeuwt vaak/soms onder, bij kleine of middelgrote instellingen, temidden van het produceren en presenteren van het werk. Met deelname aan de pilot / het onderzoek, hoop ik bij te dragen aan een tool of platform dat niet alleen ons als collectief URLAND, maar heel veel creatieve organisaties, kan helpen om het bereik te vergroten en onze band met zowel donateurs als ons publiek wederkerige én steviger te maken.’ - Jens Besse Zakelijk leider Urland.

 

De eerste fase in het programma is het onderzoeken van de behoeften van deze instellingen die onderdeel zijn van deze pilotgroep door middel van werksessies onder leiding van LVWB Fundraising, met de ruime ervaring en expertise zijn zij een betrouwbare partner voor alle vraagstukken op het gebied van fondsenwerving, sponsoring, mecenaat en particuliere gevers en donateurs. Samen gaan we op zoek naar een structuur die werkbaar is voor de verschillende instelling en een eerste opzet voor de belangrijkste praktische tools die ondersteuning bieden aan deze werkvorm. 

Met VSC in dit programma wordt er een breed en divers scala aan culturele organisaties verbonden aan het programma. 

Menno Tummers, directeur VSC: ‘’Veel van de instellingen in de doelgroep van het programma ‘Crowdkeeping’ willen wel, maar hebben vaak niet de tijd en middelen om na te denken over en te werken aan werving en behoud van geefrelaties. Samen met de partners en de instellingen hebben we nu dik een jaar de tijd om te dromen, ontdekken, inventariseren en doen om zo tot een werkende methodiek en tool te komen voor kleine en middelgrote culturele instellingen. De VSC is blij dat Creative Funding ons heeft gevraagd om samen met een vijftal leden aan te schuiven bij deze pilot. Gezien mijn eerdere ervaringen met Voordekunst een hoopvolle samenwerking!’’

 

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de vorderingen rondom het programma. Heb je nog andere vragen of ideeën? We horen het graag via [email protected]

 

Wat zijn de Innovatielabs?

De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van voormalig minister Van Engelshoven van OCW. Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en ­CLICKNL voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van OCW. Het programma is een gezamenlijk project van de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL met als doel om deze sector de kans te geven te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19 pandemie.

De projecten vertegenwoordigen samen uiteenlopende disciplines, van film tot service design, en verbinden meer dan 120 partijen, van individuele makers tot internationale organisaties. Lees hier meer

© 2024