De rol die jouw bedrijf kan spelen binnen de kunst- en cultuursector

De rol die jouw bedrijf kan spelen binnen de kunst- en cultuursector

Exclusieve voorpremières, een diner na sluitingstijd in een museum, een privéconcert, een dansvoorstelling op locatie of een kunstwerk van een talentvolle jonge maker aan de muur van je kantoor: de vele crowdfundingcampagnes op voordekunst.nl bieden talloze leuke en inspirerende tegenprestaties voor de donatie van jouw bedrijf. Tegenprestaties die je bijvoorbeeld kan inzetten om relaties op een creatieve wijze te betrekken of te bedanken. 

Tegenprestaties_blog_1_1

Drie voorbeelden van tegenprestaties. Elke projectmaker biedt meerdere tegenprestaties aan, afgestemd op de hoogte van de verschillende mogelijke donaties.

Effect van meedoen

Door te doneren via voordekunst.nl maak je het mogelijk dat kunst er komt. Op voordekunst vind je veel projecten van verschillende makers. Filmmakers, dansers, maar ook musea en theaters. Voor je donatie krijg je altijd iets terug; van eeuwige dank tot een meer tastbare tegenprestatie. Door als bedrijf bij te dragen aan een project zien je medewerkers, klanten en publiek welk belang jij hecht aan kunst en cultuur. Zie doneren daarom ook als publiciteit en een positief effect op het imago van je bedrijf.

"Door als bedrijf bij te dragen aan een project, zien je medewerkers, klanten en publiek welk belang jij hecht aan kunst en cultuur. Zie doneren daarom ook als publiciteit en een positief effect op het imago van je bedrijf."

Over voordekunst

Voordekunst is de intermediair tussen kunst en het publiek, ofwel de crowd. Het is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector in Nederland. Wij vinden het belangrijk dat kunst door een groter publiek als een belangrijk onderdeel van de samenleving wordt gezien. Via voordekunst.nl bieden we een podium aan projectmakers en instellingen om te laten zien wie ze zijn en wat hen drijft. We helpen ze bij het opzetten van een realistische crowdfundingcampagne. We geven tips, feedback, coaching en we organiseren adviestrajecten en workshops. Dit alles doen we om makers en instellingen handvatten te bieden om een groter of nieuw  publiek aan zich te binden.

Bereik

Op voordekunst.nl vind je projecten binnen tien verschillende disciplines, zoals erfgoed, theater, film en fotografie. De financiering is het middel voor de makers en instellingen om publiek te bereiken en aan zich te binden. De gemiddeld 110 campagnes die tegelijkertijd live staan trekken veel paginabezoekers en donateurs. In de afgelopen 5,5 jaar hebben meer dan 111.000 donateurs gedoneerd aan projecten op voordekunst. De bezoekers en donateurs op voordekunst.nl zijn van alle leeftijden en wonen verspreid door het hele land. Dat maakt de website dus ook een uitgesproken plek om je als bedrijf te laten zien aan een breed kunstminnend publiek.

hijsen

De campagne 'Help Hijsen!' leverde De Kleine Komedie in Amsterdam een nieuwe trekkenwand en 1181 donateurs op.

Samenwerken

Om een samenwerking zo goed mogelijk op te kunnen zetten, zullen we met elkaar bekijken welk soort projecten we vanuit voordekunst bij jullie gaan voorleggen. Hierbij houden we rekening met het merk, het imago, de bedrijfscultuur, jullie werkzaamheden, de belangstelling en/of de vestigingsplaats. Met weinig inspanning bereik je hiermee vele interessante kunstenaars en instellingen en tegelijkertijd een groot publiek!

Grote invloed op campagnes

(Structurele) donaties van bedrijven zijn voor de projectmakers en instellingen van groot belang. Door bij te dragen geef je een keurmerk aan de betreffende campagne. Potentiële particuliere donateurs zien een zakelijke donatie als blijk van vertrouwen, waardoor ze eerder geneigd zullen zijn om zelf te geven. Hoe hoger het opgehaalde bedrag, hoe meer donateurs zich aan het project zullen binden. De donaties vanuit bedrijven werken dus als vliegwiel om campagnes (sneller) succesvoller te maken.

Ben je ook voordekunst? En benieuwd naar de mogelijkheden die voordekunst biedt voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met Michiel Bos, relatiemanager zakelijke donateurs, via [email protected]

© 2024