Programma 'In the Mix' brengt creatieve makers en financiers dichter bij elkaar

Programma 'In the Mix' brengt creatieve makers en financiers dichter bij elkaar

Het programma In The Mix werkt samen met makers én financiers aan betere afstemming van de verschillende financieringsvormen om zo een diverse financieringsmix te stimuleren. Een initiatief van voordekunst, PlatformACCT en Cultuur+Ondernemen.

Veel creatieve makers willen graag groeien en hun maakpraktijk verbeteren, dit zonder telkens van het ene korte termijnproject in het andere terecht te komen. Het programma ‘In The Mix’ wil bij makers de kennis over een passende financieringsmix vergroten en tegelijkertijd op beleidsniveau werken aan een betere aansluiting van financieringsbronnen. Financiers zijn vaak nog onvoldoende op de hoogte van de obstakels die makers tegenkomen bij het doen van een aanvraag, zoals bij het mogelijke stapelen of mixen van verschillende geldbronnen, en wat er nodig is om deze obstakels te verlichten of weg te nemen.

Veel makers worstelen met de vraag hoe zij hun verdienvermogen voor de langere termijn kunnen vergroten, zonder steeds van het ene korte termijnproject naar het andere te hoppen. Projectbijdragen van publieke en private fondsen liggen vaak het meest voor de hand, maar er zijn allerlei andere bronnen van financiering mogelijk die net zo passend of passender kunnen zijn bij hun specifieke financieringsbehoefte. 

Voor makers is het verkennen van financieringsmogelijkheden een tijdrovend en ingewikkeld proces, waarbij ze moeilijkheden ervaren in het stapelen of combineren van verschillende financieringsbronnen. Aan de andere kant zijn financiers vaak onvoldoende op de hoogte van dergelijke obstakels voor makers of zijn deze niet zo eenvoudig weg te nemen binnen de bestaande systemen en regelingen. Met In the Mix versterken we de positie van de zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector!

Meer weten? Bekijk het programma op de website van PlatformACCT.
Of stel je vragen aan ons via [email protected]

© 2024