Voordekunst breidt samenwerking uit met het Prins Bernhard Cultuurfonds

Voordekunst breidt samenwerking uit met het Prins Bernhard Cultuurfonds

MAN || CO werd door Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteund voor hun crowdfundingproject 'When we cried confetti' Foto: Anne Beentjes

Deze zomer worden de eerste projecten online gezet. Met deze bundeling van krachten wordt een extra impuls gegeven aan schenken aan kunst en cultuur. En makers en culturele instellingen worden zo gestimuleerd om op andere, nieuwe manieren fondsen te werven voor hun projecten.

 

Matchfunding

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en voordekunst startten dit voorjaar al met een pilot in de provincie Utrecht. Vanaf juli komen projecten uit heel Nederland op het platform van voordekunst in aanmerking voor steun van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds is hierbij ‘matchfunder’: het fonds selecteert de projecten die geschikt zijn voor crowdfunding en draagt 750 euro bij, op voorwaarde dat de eerste 80% van het doelbedrag door het publiek wordt gefinancierd. Lukt dit niet, dan komt ook de bijdrage van het Cultuurfonds te vervallen. Het doel van deze ‘matchfunding’ is dat andere gevers extra worden gestimuleerd om ook bij te dragen. Op deze manier werkt voordekunst al enkele jaren succesvol samen met verschillende andere financiers.

 

Bijdragen aan kunst en cultuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en voordekunst vinden dat kunst en cultuur een belangrijke rol moet blijven spelen in de samenleving. Door gezamenlijk op te trekken verwachten het Cultuurfonds en voordekunst zichtbaarder te worden voor een potentieel geefpubliek en zo meer te kunnen betekenen voor de sector.

‘Het Cultuurfonds kan mede dankzij particuliere bijdragen jaarlijks al meer dan 3.000 projecten ondersteunen. En dat is hard nodig nu de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het culturele veld. Maar er is meer geld nodig. Daarom zijn we ontzettend blij met de samenwerking met voordekunst. Het biedt ons, en cultureel ondernemers, de mogelijkheid om het cultuurlandschap een impuls te geven en nog meer tot bloei te laten komen.’

– Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds­  

Betrokkenheid

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is al jarenlang een trouwe financier voor culturele instellingen. Het brede netwerk van het Cultuurfonds – zowel aan aanvragers als gevers – wordt nu actief betrokken bij crowdfunding. Voor  makers en culturele instellingen een extra gelegenheid om de financiering rond te krijgen. Voor gevers een extra kans om betrokken te raken bij vele mooie projecten.

Het Cultuurfonds hoopt ook aanvragers te bereiken die van oudsher dit fonds minder snel weten te vinden. Onderdeel van de samenwerking is dat voordekunst begeleiding biedt om concreet crowdfunding in te zetten.

‘Crowdfunding is de meest concrete manier om ondernemerschap te stimuleren; als maker word je gestimuleerd na te denken over voor wie je doelgroep is en vooral, waarom iemand zou bijdragen aan jouw project. Ik vind het erg fijn dat ook een gerenommeerde financier als het Cultuurfonds ons hierbij ondersteunt.’

– Roy Cremers, directeur voordekunst

De samenwerking wordt aangegaan voor in ieder geval een jaar, met de intentie deze te verlengen. Andere partners van voordekunst zijn Amsterdams Fonds voor de Kunst, Kunstraad Groningen, Fonds 1818, VSBfonds, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Holland, Provincie Gelderland, Keunstwurk Fryslân, ABN AMRO, Provincie Limburg, Mondriaan Fonds en Bankgiro Loterij Fonds.

 hTXdQLew3QyvvBrF2

MAN || CO werd door Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteund voor hun crowdfundingproject 'When we cried confetti'  Foto: Anne Beentjes

© 2024